English

क्र सं शीर्षक प्रकाशित मिति
1 IDA Third Trimister Release 2017-06-21
2 झुट्टा बिबरण पेश गरि अनुदान सम्झौता  गर्ने  अनुदान रकम लिने तथा लिने प्रयास गर्ने लाई कानुन बमोजिम कारबाहि हुने सम्बन्धी सुचना    2017-02-08
3 जैविक तथा सामाजिक विज्ञहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2017-01-13
4 जग्गा दर्ता सम्बन्धी ६० दिने सूचना २०७३-७-४ 2016-11-22
5 १७ जिल्लाहरुमा घरधुरी सर्वेक्षण सम्बन्धी सूचना 2016-10-27
6 विज्ञहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2016-10-06
7 जग्गा दर्ता सम्बन्धी सूचना २०७३-५-१३ 2016-09-12
8 भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने सम्बन्धी सूचना -2 2016-09-01
9 भूकम्प प्रतिरोधी घर सम्बन्धी सूचना 2016-07-11
10 घर पुनर्निर्माण गरिसकेका घरधनीहरुलाई सूचना 2016-07-11
मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority