English

डाउनलोड

क्र सं शीर्षक प्रकाशित मिति
21 तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ 2016-07-11
22 पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ 2016-07-01
23 Design Catalogue For Reconstruction of Earthquake Resistant Houses 2016-06-24
24 भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका डिजाइन सूची 2016-06-22
25 सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) र जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ 2016-08-23
26 प्राधिकरण र बैंकबीच हुने अनुदान सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमूना 2016-06-05
27 NRA Progress Report June, 2016 2016-06-19
28 प्राधिकरणले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैठकमा पेश गरेको प्रगति विवरण 2016-06-02
29 प्राधिकरण र बैंकर्स एशोसियसनहरुबीचको समझदारी पत्र 2016-05-29
30 PDRF Report (पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षे योजना) 2016-05-22
मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority