English

डाउनलोड

क्र सं शीर्षक प्रकाशित मिति
21 पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति सम्बन्धी निर्देशिका -२०७३ 2016-09-12
22 पुनर्निर्माण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ 2016-07-08
23 तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ 2016-07-11
24 पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ 2016-07-01
25 Design Catalogue For Reconstruction of Earthquake Resistant Houses 2016-06-24
26 भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका डिजाइन सूची 2016-06-22
27 सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) र जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ 2016-08-23
28 प्राधिकरण र बैंकबीच हुने अनुदान सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमूना 2016-06-05
29 NRA Progress Report June, 2016 2016-06-19
30 प्राधिकरणले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैठकमा पेश गरेको प्रगति विवरण 2016-06-02
मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority