English

डाउनलोड

क्र सं शीर्षक प्रकाशित मिति
11 NRA Newsletter Rebuilding Nepal Oct 2016 - Jan 2017 2016-10-26
12 राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ 2016-10-16
13 २०७३ साल असोज ३ गते सम्म स्वीकृत भर्इ त्रिपक्षीय सम्झौता भएका गैसस परियोजना प्रस्तावहरूको सूची 2016-09-20
14 निजी आवास निर्माणका लागि २०७३ साल असोज ३ गते सम्म सम्झौता गरिएका गैरसरकारी संस्थाहरूको विवरण 2016-09-20
15 PDRF-SECTOR PLANS AND FINANCIAL PROJECTIONS 2016-08-24
16 Progress Report of NRA- Fact Sheet 2016-08-23
17 स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ 2016-08-25
18 प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य प्रगति विवरण 2016-08-24
19 पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति सम्बन्धी निर्देशिका -२०७३ 2016-09-12
20 पुनर्निर्माण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ 2016-07-08
मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority