English

डाउनलोड

क्र सं शीर्षक प्रकाशित मिति
11 जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ 2016-11-25
12 निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि, २०७३ 2016-11-11
13 NRA Newsletter Rebuilding Nepal Oct 2016 - Jan 2017 2016-10-26
14 राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ 2016-10-16
15 २०७३ साल असोज ३ गते सम्म स्वीकृत भर्इ त्रिपक्षीय सम्झौता भएका गैसस परियोजना प्रस्तावहरूको सूची 2016-09-20
16 निजी आवास निर्माणका लागि २०७३ साल असोज ३ गते सम्म सम्झौता गरिएका गैरसरकारी संस्थाहरूको विवरण 2016-09-20
17 PDRF-SECTOR PLANS AND FINANCIAL PROJECTIONS 2016-08-24
18 Progress Report of NRA- Fact Sheet 2016-08-23
19 स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ 2016-08-25
20 प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य प्रगति विवरण 2016-08-24
मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority