English

डाउनलोड

क्र सं शीर्षक प्रकाशित मिति
1 भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२ 2017-01-11
2 भूकम्प पिडितहरुको लागि काठ उत्पादन आपूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ 2017-01-11
3 निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७३ 2017-01-08
4 Progress Report 2073-9-12 2016-12-29
5 जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ 2016-11-25
6 निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि, २०७३ 2016-11-11
7 NRA Newsletter Rebuilding Nepal Oct 2016 - Jan 2017 2016-10-26
8 राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ 2016-10-16
9 २०७३ साल असोज ३ गते सम्म स्वीकृत भर्इ त्रिपक्षीय सम्झौता भएका गैसस परियोजना प्रस्तावहरूको सूची 2016-09-20
10 निजी आवास निर्माणका लागि २०७३ साल असोज ३ गते सम्म सम्झौता गरिएका गैरसरकारी संस्थाहरूको विवरण 2016-09-20
मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority