English

क्र सं शीर्षक प्रकाशित मिति
1 भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७२ बमोजिम दर्ता छुट भएका जग्गाहरुको दर्ता सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना 2017-07-19
2 Data relating to relocation of settlements 2017-07-09
3 IDA Third Trimister Release 2017-06-21
4 झुट्टा बिबरण पेश गरि अनुदान सम्झौता  गर्ने  अनुदान रकम लिने तथा लिने प्रयास गर्ने लाई कानुन बमोजिम कारबाहि हुने सम्बन्धी सुचना    2017-02-08
5 जैविक तथा सामाजिक विज्ञहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2017-01-13
6 जग्गा दर्ता सम्बन्धी ६० दिने सूचना २०७३-७-४ 2016-11-22
7 १७ जिल्लाहरुमा घरधुरी सर्वेक्षण सम्बन्धी सूचना 2016-10-27
8 विज्ञहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2016-10-06
9 जग्गा दर्ता सम्बन्धी सूचना २०७३-५-१३ 2016-09-12
10 भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने सम्बन्धी सूचना -2 2016-09-01
मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority