English

परामर्श परिषद्


(a) प्रधानमन्त्री अध्यक्ष
(b) व्यवस्थापिका -संसदको प्रमुख विपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष


निर्देशक समिति
कार्यकारी समिति
संगठनात्मक संरचना