English

भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७२ बमोजिम दर्ता छुट भएका जग्गाहरुको दर्ता सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना

प्रकाशित मिति:२०७४-४-४

मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
अनुदान वितरण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority