ReconstructionUpdate

  • This website is under maintenance |

निर्देशक समितिको गठन

प्रधानमन्त्री

  अध्यक्ष

व्यवस्थापिका – संसदको प्रमुख विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको उपनेता, व्यवस्थापिका - संसदको सदस्य रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री वा संवैधानिक परीषदको पूर्व सदस्यमध्ये बाट एकजना                                                                                          

  उपाध्यक्ष

प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुई जना मन्त्री

  सदस्य

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

  सदस्य

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष

  सदस्य

नेपाल सरकारको मुख्य सचिव

  सदस्य    

पूर्वाधार विकास तथा इन्जीनियरिंग, कानुन, अर्थशास्त्र, व्यस्थापन, भूगोल,   भूगर्भशास्त्र, पुरातत्व, वा विकास योजना विषयमा नेपाल   सरकारबाट मान्यता प्राप्त   विस्वविध्यालयबाट स्नाकोत्तर गरी राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय छेत्रका परियोजना लगायत सम्बन्धित छेत्रमा कम्तिमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेका विज्ञमध्येबाट समावेशी सिधन्तको आधारमा नेपाल सरकारले मनोनित गरेका तिन  जना                                

  सदस्य    

सचिव

  सदस्य-सचिव    

News & Event

Notice+ थप

Twitter Feed

1