पुनर्निर्माण अपडेट

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ( अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ) : सिन्धुपाल्चोक

Office Chief : Mr. Bharat Acharya

Contact Number: 9851109130

E-mail :  nrasindhupalchok@gmail.com, gmalisindhupalchok@gmail.com

Office Contact Number : 011-620338

                


        
              

                            
        
        

समाचारहरु View All

  • NO RECORDS FOUND ! ! !

हाम्रो बारेमा

Office Chief : Mr. Bharat Acharya

Contact Number: 9851109130

E-mail :  nrasindhupalchok@gmail.com, gmalisindhupalchok@gmail.com

Office Contact Number : 011-620338

                


        
              

                            
        
        

समाचारहरु

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

कर्मचारी

कर्मचारी नाम पद ईमेल मोबाईल फोन
1 श्री रुद्र वहादुर मल्ल का.प्र. उ.सचिव rudramalla50@gmail.com

प्रगति विवरण

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

डाउनलोड

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

फोटो ग्यालरी

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !
  • प्रतिक्रया

    If you have any Queries /Feedback and requires any information regarding NRA please free to write us at feedback@nra.gov.np or provide Feedback through this form