पुनर्निर्माण अपडेट

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ( अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ) : भक्तपुर

कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री अनन्त आचार्य

सम्पर्क नं. : 9851150459

ई-मेल : dlpiubhaktapur@gmail.com

कार्यालय सम्पर्क नं : 01-6616301

समाचारहरु View All

  • NO RECORDS FOUND ! ! !

हाम्रो बारेमा

कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री अनन्त आचार्य

सम्पर्क नं. : 9851150459

ई-मेल : dlpiubhaktapur@gmail.com

कार्यालय सम्पर्क नं : 01-6616301

समाचारहरु

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

कर्मचारी

कर्मचारी नाम पद ईमेल मोबाईल फोन
1 श्री मुरारी वस्ती का.प्र. उ.सचिव murariwasti2016@gmail.com

प्रगति विवरण

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

डाउनलोड

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

फोटो ग्यालरी

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !
  • प्रतिक्रया

    If you have any Queries /Feedback and requires any information regarding NRA please free to write us at feedback@nra.gov.np or provide Feedback through this form