पुनर्निर्माण अपडेट

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ( अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ) : काभ्रेपलान्चोक


कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री  राम प्रसाद ख्याजु

सम्पर्क नं. :9841394403

ई-मेल : nrakavre@gmail.com

कार्यालय सम्पर्क नं : ०११ -४९१००७/४९०८०६  

समाचारहरु View All

  • NO RECORDS FOUND ! ! !

हाम्रो बारेमा


कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री  राम प्रसाद ख्याजु

सम्पर्क नं. :9841394403

ई-मेल : nrakavre@gmail.com

कार्यालय सम्पर्क नं : ०११ -४९१००७/४९०८०६  

समाचारहरु

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

कर्मचारी

कर्मचारी नाम पद ईमेल मोबाईल फोन
1 nrakavre@gmail.com ९८४१४३३९३९ ९८४१४३३९३९
2 dgaida022@gmail.com ०१-४९१००७, ०१-४९१००८
3 nrakavre@gmail.com ९८४१४७२५२१ ९८४१४७२५२१

प्रगति विवरण

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

डाउनलोड

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

फोटो ग्यालरी

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !
  • प्रतिक्रया

    If you have any Queries /Feedback and requires any information regarding NRA please free to write us at feedback@nra.gov.np or provide Feedback through this form