पुनर्निर्माण अपडेट

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ( अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ) : चितवन

कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री शोहिन्दर यादव

सम्पर्क नं. : 9857086863

ई-मेल :  nrachitwan@gmail.com

कार्यालय सम्पर्क नं :  ०५६ -५२७८२०  

समाचारहरु View All

  • NO RECORDS FOUND ! ! !

हाम्रो बारेमा

कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री शोहिन्दर यादव

सम्पर्क नं. : 9857086863

ई-मेल :  nrachitwan@gmail.com

कार्यालय सम्पर्क नं :  ०५६ -५२७८२०  

समाचारहरु

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

कर्मचारी

कर्मचारी नाम पद ईमेल मोबाईल फोन

प्रगति विवरण

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

डाउनलोड

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

फोटो ग्यालरी

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !
  • प्रतिक्रया

    If you have any Queries /Feedback and requires any information regarding NRA please free to write us at feedback@nra.gov.np or provide Feedback through this form