पुनर्निर्माण अपडेट

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा): धादिङ्ग

कार्यालय प्रमुखको नाम : युवा राज बगाले

सम्पर्क : 9846486147

 इमेल ठेगाना : bagaleyb@gmail.com

समाचारहरु View All

  • NO RECORDS FOUND ! ! !

हाम्रो बारेमा

कार्यालय प्रमुखको नाम : युवा राज बगाले

सम्पर्क : 9846486147

 इमेल ठेगाना : bagaleyb@gmail.com

समाचारहरु

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

कर्मचारी

कर्मचारी नाम पद ईमेल मोबाईल फोन

प्रगति विवरण

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

डाउनलोड

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

प्रतिक्रया

If you have any Queries /Feedback and requires any information regarding NRA please free to write us at feedback@nra.gov.np or provide Feedback through this form