पुनर्निर्माण अपडेट

फोटो ग्यालरी + थप

भिडियो ग्यालरी + थपInfographs

पुनर्निर्माण प्रगति

जिल्ला अनुसार पुनर्निर्माण प्रगति हेर्नको लगि नक्सामा क्लिक गर्नु होला।
  • भूकम्प अति प्रभावित
  • भूकम्प कम प्रभावित