पुनर्निर्माण अपडेट

दोलखा

Currently there is no data to display , we will update this page soon !!!   

समाचारहरु View All

  • NO RECORDS FOUND ! ! !

हाम्रो बारेमा

Currently there is no data to display , we will update this page soon !!!   

समाचारहरु

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

कर्मचारी

कर्मचारी नाम पद ईमेल मोबाईल फोन
1 श्री सागर आचार्य का.प्र. उ.सचिव nradolakha@gmail.com 049-421488, Fax:421832
2 श्री उत्तम ढुंगेल इन्जि. सिभिल shungeluttam123@gmail.com 049-421488,Fax:421832

प्रगति विवरण

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

डाउनलोड

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

फोटो ग्यालरी

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !
  • प्रतिक्रया

    If you have any Queries /Feedback and requires any information regarding NRA please free to write us at feedback@nra.gov.np or provide Feedback through this form