पुनर्निर्माण अपडेट

जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय : धादिङ

कार्यक्षेत्र :  धादिंग

कार्यालय प्रमुख: श्री रविचन्द्र पन्जियार

सम्पर्क न. :  ०१०-५२०१२१ , ९८५११२०१५१

ई-मेल: nradhading2072@gmail.com

समाचारहरु View All

  • NO RECORDS FOUND ! ! !

हाम्रो बारेमा

कार्यक्षेत्र :  धादिंग

कार्यालय प्रमुख: श्री रविचन्द्र पन्जियार

सम्पर्क न. :  ०१०-५२०१२१ , ९८५११२०१५१

ई-मेल: nradhading2072@gmail.com

समाचारहरु

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

कर्मचारी

कर्मचारी नाम पद ईमेल मोबाईल फोन
1 श्री रविचन्द्र पञ्जियार का.प्र. उ.सचिव nradhading2072@gmail.com

प्रगति विवरण

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

डाउनलोड

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

प्रतिक्रया

If you have any Queries /Feedback and requires any information regarding NRA please free to write us at feedback@nra.gov.np or provide Feedback through this form