पुनर्निर्माण अपडेट

जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय : ललितपुर

कार्यक्षेत्र : ललितपुर

कार्यालय प्रमुख :  श्री गोमा देवी ढकाल पौडेल

सम्पर्क नं. : ०१-५५४४३७९, ९८४१६२७४३९

ई-मेल : paudelgoma.dhakal@gmail.com

समाचारहरु View All

  • NO RECORDS FOUND ! ! !

हाम्रो बारेमा

कार्यक्षेत्र : ललितपुर

कार्यालय प्रमुख :  श्री गोमा देवी ढकाल पौडेल

सम्पर्क नं. : ०१-५५४४३७९, ९८४१६२७४३९

ई-मेल : paudelgoma.dhakal@gmail.com

समाचारहरु

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

कर्मचारी

कर्मचारी नाम पद ईमेल मोबाईल फोन
1 ९८५२८२०६२३ 01-5544379
2 ९८४१५९१३८४ 01-5544379
3 श्री गोमा देवी ढकाल पौडेल का.प्र. उ.सचिव 01-5544379

प्रगति विवरण

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

डाउनलोड

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

फोटो ग्यालरी

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !
  • प्रतिक्रया

    If you have any Queries /Feedback and requires any information regarding NRA please free to write us at feedback@nra.gov.np or provide Feedback through this form