पुनर्निर्माण अपडेट

जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय : नुवाकोट

कार्यक्षेत्र : नुवाकोट

कार्यालय प्रमुख :  श्री वेद प्रसाद गौडेल

सम्पर्क नं. : ०१०-५६१८६५, ९८४३९३५५२३

ई-मेल : vgprasadgaudel123@gmail.com

समाचारहरु View All

  • NO RECORDS FOUND ! ! !

हाम्रो बारेमा

कार्यक्षेत्र : नुवाकोट

कार्यालय प्रमुख :  श्री वेद प्रसाद गौडेल

सम्पर्क नं. : ०१०-५६१८६५, ९८४३९३५५२३

ई-मेल : vgprasadgaudel123@gmail.com

समाचारहरु

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

कर्मचारी

कर्मचारी नाम पद ईमेल मोबाईल फोन
1 श्री वेद प्रसाद गौडेल इन्जि. सिभिल 010-561865

प्रगति विवरण

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

डाउनलोड

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

फोटो ग्यालरी

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !
  • प्रतिक्रया

    If you have any Queries /Feedback and requires any information regarding NRA please free to write us at feedback@nra.gov.np or provide Feedback through this form