पुनर्निर्माण अपडेट

जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय : काभ्रेपलान्चोक

कार्यक्षेत्र : काभ्रेपलान्चोक

कार्यालय प्रमुख: श्री ध्रुव प्रसाद गैडा

सम्पर्क न. :  ०१-४९१००७, ०१-४९१००८, ९८५१२०६२३३

ई-मेल : nrakavre@gmail.com

समाचारहरु View All

  • NO RECORDS FOUND ! ! !

हाम्रो बारेमा

कार्यक्षेत्र : काभ्रेपलान्चोक

कार्यालय प्रमुख: श्री ध्रुव प्रसाद गैडा

सम्पर्क न. :  ०१-४९१००७, ०१-४९१००८, ९८५१२०६२३३

ई-मेल : nrakavre@gmail.com

समाचारहरु

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

कर्मचारी

कर्मचारी नाम पद ईमेल मोबाईल फोन
1 nrakavre@gmail.com ९८४१४३३९३९ ९८४१४३३९३९
2 dgaida022@gmail.com ०१-४९१००७, ०१-४९१००८
3 nrakavre@gmail.com ९८४१४७२५२१ ९८४१४७२५२१

प्रगति विवरण

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

डाउनलोड

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

फोटो ग्यालरी

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !
  • प्रतिक्रया

    If you have any Queries /Feedback and requires any information regarding NRA please free to write us at feedback@nra.gov.np or provide Feedback through this form