पुनर्निर्माण अपडेट

जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय : रसुवा

कार्यक्षेत्र : रसुवा

कार्यालय प्रमुख :  श्री कृष्ण कान्त उपाध्याय

सम्पर्क न. :  ०१०- ५४००७९, ९८४३५८८६८६

ई-मेल : nradccorasuwa100@gmail.com

समाचारहरु View All

  • NO RECORDS FOUND ! ! !

हाम्रो बारेमा

कार्यक्षेत्र : रसुवा

कार्यालय प्रमुख :  श्री कृष्ण कान्त उपाध्याय

सम्पर्क न. :  ०१०- ५४००७९, ९८४३५८८६८६

ई-मेल : nradccorasuwa100@gmail.com

समाचारहरु

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

कर्मचारी

कर्मचारी नाम पद ईमेल मोबाईल फोन
1 श्री कृष्णकान्त उपाध्याय का.प्र. उ.सचिव nradccorasuwa100@gmail.com 010-540079

प्रगति विवरण

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

डाउनलोड

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !

फोटो ग्यालरी

  • कुनै रेकर्ड भेटिएन ! ! !
  • प्रतिक्रया

    If you have any Queries /Feedback and requires any information regarding NRA please free to write us at feedback@nra.gov.np or provide Feedback through this form