English

डाउनलोड

क्र सं शीर्षक डाउनलोड
1 भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२
2 भूकम्प पिडितहरुको लागि काठ उत्पादन आपूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२
3 निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७३
4 Progress Report 2073-9-12
5 जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२
6 निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि, २०७३
7 NRA Newsletter Rebuilding Nepal Oct 2016 - Jan 2017
8 राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३
9 २०७३ साल असोज ३ गते सम्म स्वीकृत भर्इ त्रिपक्षीय सम्झौता भएका गैसस परियोजना प्रस्तावहरूको सूची
10 निजी आवास निर्माणका लागि २०७३ साल असोज ३ गते सम्म सम्झौता गरिएका गैरसरकारी संस्थाहरूको विवरण
11 PDRF-SECTOR PLANS AND FINANCIAL PROJECTIONS
12 Progress Report of NRA- Fact Sheet
13 स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
14 प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य प्रगति विवरण
15 पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति सम्बन्धी निर्देशिका -२०७३
16 पुनर्निर्माण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७३
17 तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३
18 पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३
19 Design Catalogue For Reconstruction of Earthquake Resistant Houses
20 भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका डिजाइन सूची
21 सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) र जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३
22 प्राधिकरण र बैंकबीच हुने अनुदान सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमूना
23 NRA Progress Report June, 2016
24 प्राधिकरणले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैठकमा पेश गरेको प्रगति विवरण
25 प्राधिकरण र बैंकर्स एशोसियसनहरुबीचको समझदारी पत्र
26 PDRF Report (पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षे योजना)
27 राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, भूकम्पपछिको एक वर्ष Progress report 2-2073-1-11
28 अनुदान सहायताबारे जानकारी पुस्तिका, दोश्रो संस्करण
29 An Act Made To Provide for Reconstruction of the Earthquake Affected
30 भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानका लागि लाभग्राही छनौट मापदण्ड
31 घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा सम्बन्धी कार्यविधि
32 गैरसरकारी स‌ंस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२
33 प्राधिकरणले के गर्छ, के गर्दैन ?
34 NRA Periodic Progress Report-1
35 राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति, २०७२
36 भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२
37 वातावरणीय प्रभाव, जग्गा प्राप्ति र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२
38 राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तीन महिनाको प्रगति विवरण
39 भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नियमावली, २०७२
40 निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७२
41 Training Data Collection form for NGOs and INGOs
42 Safer Homes, Stronger Communities : A Handbook for Reconstructing after Natural Disasters
43 Regional Earthquake Recovery Dialogue
44 Policies and Programmes of the Government of Nepal for Fiscal Year 2072-73 (2015-16)
45 An Act Made To Provide for Reconstruction of the Earthquake Affected Structure
46 Post Disaster Needs Assessment Volume B
47 Post Disaster Needs Assessment Volume A
48 Post Disaster Needs Assessment PDNA Summary NEPALI
मेरो धरहरा - म बनाउँछु अभियान
घर पुनर्निर्माण
image
भिडियो
National Reconstruction Authority